Zľava!

ČISTIACI OLEJ EXCALIBUR 125 ML

3.90 3.50

Čistiaci prípravok – sprej pre zbrane. Tento detergent je vynikajúcim na vyčistenie zbrane

od zvyškov prachu a iných nečistôt vzniknutých po streľbe. Jeho čistiace vlastnosti vynikajú

zvýšeným prienikom. Vhodný na všetky typy zbraní.

Obsah: 125ml

Upozornenie:

Nádoba je pod tlakom! Chráňte pred pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplote

vyššej ako 50°C (122°F). Po spotrebovaní neprepichujte, neotvárajte násilím ani nevhadzuje

do ohňa. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa a udržiavajte mimo miest hroziacich

vznietením. Nevdychujte aerosóly. V prípade kontaktu s očami vypláchnuť vodou a vyhľadať

lekársku pomoc. Udržiavať mimo dosahu detí.